Bohuslavice

O Bohuslavicích je první zmínka v nadaci kostela dobrušského z  r. 1361. Roku 1371 držel Bohuslavice Sezima z Dobrušky.
V roce 1409 byly v majetku pana Vítka z Černčic.
V roce 1503 se za Jana Černčického z Kácova Bohuslavice dostaly k Novému Městu nad Metují.
Roku 1638 byly darovány jako „část zboží novoměstského“ Ferdinandem III. Valtrovi z Leslie.
Přes Bohuslavice vedla starobylá stezka zemská od Krčína k Opočnu.

Bohuslavice leží v jižní části okresu Náchod.
Obec geograficky a turisticky patří do Kladského pomezí a nachází se v podhůří Orlických hor.
Jejich nadmořská výška činí 284m.
Počet obyvatel se pohybuje okolo 1000.
Okolí obce lemují lesy Tuří s velkým rybníkem, Horka a Halín s rozsáhlým výskytem teplomilné hajní květeny.
Ojedinělou přírodní  rezervací  v celých severovýchodních Čechách jsou Zbytka, kde roste vzácná chráněná květena.
Zde se nacházelo i známé a pověstmi opředené bezedné jezírko, o kterém se píše v románu A. Jiráska „ Temno“.
Prameny dávající cca 100 litrů/sec křišťálové vody se stálou teplotou zanikly s výstavbou vodovodu pro Hradec Králové v 90. letech 20. století.

Bohuslavicemi  protéká Bohuslavický  potok s kaskádou rybníků – Šuryt, Štíp, Tláskal, Věžiště, Pod hospodou, Pod pastouškou a Dolejší rybník,
připomínající vznikem přelom 14. a 15. století, kde se kdysi chovali kapři a naše obec v ničem nezaostávala za slávou rybníkářství jižních Čech.
Obec provozuje základní školu a mateřskou školu.
Občerstvení lze dostat ve dvou pohostinstvích ve středu obce.
Nakoupit lze ve třech prodejnách, v Konzumu, v prodejně ZEPA a v krámku U Krupičků.
Obec Bohuslavice buduje od roku 2009 tlakovou kanalizaci, na lukách pod obcí byla vybudována čistírna odpadních vod.
V roce 2011 byla vybudována v prostoru mezi hasičskou zbrojnicí a Orelnou prodejna potravin Konzum.

Real time web analytics, Heat map tracking