Bohuslavice

ProBohuslavice je sdružení nově vzniklé v roce 2018 před volbami do zastupitelstva obce Bohuslavice.
Členové sdružení nejsou a sdružení není politickou stranou. Členy jsou obyvatelé obce Bohuslavice, vaši sousedé, lidé, kterým není osud obce lhostejný.
S novými nápady a myšlenkami, jak navázat na to dobré, co současné zastupitelstvo přineslo, ale také, jak dále zvelebit naši obec a zpříjemnit život v ní se do řad zastupitelů dostali volbou občanů dva členové.

Občanům, kteří se rozhodli dát členům sdružení ProBohuslavice svůj hlas a důvěru patří velký dík.

I jako dvoučlenná "opozice" budeme dělat vše pro to, abychom splnili co možná nejvíce z našich plánů.
Pevně věříme, že se podaří najít s ostatními zastupiteli společnou cestu, která povede k mnoha zlepšením v obci.


KLÍČOVÉ BODY PLÁNU SDRUŽENÍ PROBOHUSLAVICE:
Za důležitou změnu považujeme průkazné hospodaření obce
Pravidelná jednání zastupitelstva a důsledné zveřejňování informací na obecní
i elektronické úřední desce
Neuvolněný starosta a místostarostové - výrazná úspora peněz pro
investice do obce, decentralizace moci → efektivnější hospodaření
Uvolněný starosta = dle tabulky nařízení vlády 51.135,- Kč (příloha č. 318/2017 Sb.)
Neuvolněný starosta = dle uvážení zastupitelstva (maximálně však 30.681,- Kč)
Nová cisterna a dodávka pro aktivní spolek hasičů v naší obci
Protože si to už konečně opravdu zaslouží!
Efektivní komunikace občanů s úřadem
Zpětná vazba na dotazy občanů do dvou pracovních dnů
Spravedlivé rozdělování financí spolkům
Podpora zájmových a kulturních aktivit pořádaných pro obyvatele Bohuslavic
Aktualizace webové prezentace obce
On-line ankety, jako poradní hlas pro zastupitele při rozhodování
Stabilizace místní základní a mateřské školy
Kvalifikovaný učitelský sbor, rodinný a individuální přístup k žákům
Podpora podnikatelských záměrů na obnovu pohostinství s kuchyní
I občané Bohuslavic si zaslouží mít možnost posezení s přáteli u dobré večeře
Zajištění dostupné péče o seniory
Zviditelňování a utváření dobrého jména naší krásné obce

Real time web analytics, Heat map tracking